Listeria monocytogenes tijdens de zwangerschap: praktische aanpak bij vermoedelijke of zekere besmetting

204 p
Samenvatting

Hoewel de preventieve aanpak van listeriose algemeen goed gekend is, blijft een praktische aanpak
bij vermoedelijke of zekere besmetting ontoereikend. Het ziektebeeld van listeriose kan variëren van
asymptomatisch tot mild, zoals een griepachtig syndroom (spierpijn en gastro-intestinale klachten,
waaronder nausea en diarree). Bij het vermoeden van een blootstelling aan Listeria monocytogenes
bij een zwangere patiënte die symptomatisch is en koorts heeft, wordt er na de afname van bloedkweken
snel gestart met antibiotica (bij voorkeur ampicilline 2 g/4 u of penicilline G 4 .10^6 eenheden/
4 u) om de kans op bacteriëmie dusdanig te reduceren. Indien een zwangere patiënte na de
blootstelling aan Listeria monocytogenes echter geen koorts heeft, kan er een afwachtend beleid
worden aangenomen. Bij de bevestiging van listeriose tijdens de zwangerschap is er geen evidentie
voor het uitvoeren van een urgente sectio ter verlossing van de foetus.

Auteur
A. Goeminne , W. Devlies , S. Vanderlinden
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2020, Volume 76