Mazelen: belang van vroegtijdige diagnostiek tijdens de prodromale fase

912 p
Samenvatting

Sinds eind 2016 wordt er een toenemend aantal mazeleninfecties vastgesteld in Europa. Dit is een
rechtstreeks gevolg van de ontoereikende vaccinatiegraad in de bevolking. De mogelijk ernstige
complicaties van mazelen maken een goed preventief beleid nochtans noodzakelijk. Het is belangrijk
om deze infectieziekte in een vroegtijdig stadium te herkennen: de diagnose moet worden overwogen
bij een patiënt met klachten van rinitis met koorts, hoest en conjunctivitis. Zo kan men tijdig
een bronisolatie instellen en kunnen eventuele risicocontacten snel worden opgespoord. Het is
raadzaam om niet-gevaccineerde contactpersonen zo snel mogelijk en liefst binnen de drie dagen
na het risicocontact te vaccineren. Via deze maatregelen kan men een verdere verspreiding van
deze zeer besmettelijke infectieziekte tegengegaan.

Auteur
M. Reyskens , D. De Geyter , R. Mertens , S. Daelemans , G. Verschelden , A. Meuwissen , P. Lacor
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76