Medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn bij polyneuropathieën

409 p
Samenvatting

Dit artikel heeft als doel een aanbeveling te bieden betreffende de farmacologische behandeling van neuropathische pijn (NP) bij volwassenen met polyneuropathie in de niet-gespecialiseerde pijnzorg in België. Het is tot stand gekomen via een systematische review van richtlijnen met betrekking tot de farmacologische behandeling van pijnlijke polyneuropathieën (PPN), diabetes mellitus-geïnduceerde (DM-geïnduceerde) PPN of NP, ongeacht de oorzaak, gepubliceerd van 1 januari 2010 tot en met 31 augustus 2017. Op basis hiervan werden er aanbevelingen gecreëerd voor de arts in de nietgespecialiseerde pijnzorg in België. In de niet-specialistische pijnzorg kan er als eerstelijnsbehandeling voor PPN bij volwassenen geopteerd worden voor pregabaline, gabapentine, tricyclische antidepressiva (TCA’s) of selectieve serotonine- en noradrenalineheropnameremmers (SSNRI’s). Aangezien deze verschillende farmaca een gelijkaardig pijnverlagend vermogen hebben bij PPN, moet de keuze hiertussen gemaakt worden aan de hand van patiëntgerelateerde factoren, zoals contra-indicaties, comorbiditeiten, de voorkeur van de patiënt en de kostprijs van het geneesmiddel. Indien monotherapie van de eerstelijnsproducten onvoldoende pijnreductie geeft, kunnen deze gecombineerd worden met elkaar.

Auteur
J. Ceuterick , B. Morlion , P. Van Damme , K.G. Claeys
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75