Mohs micrografische chirurgie

177 p
Samenvatting

Mohs micrografische chirurgie vormt een belangrijke chirurgische techniek voor maligne cutane tumoren
met een eerder onvoorspelbaar of invasief groeipatroon op cosmetisch en/of functioneel belangrijke
locaties. Deze techniek werd voor het eerst beschreven door Frederic E. Mohs, maar werd in de
loop der jaren aangepast: vandaag houdt deze in dat verse weefselcoupes van de volledige chirurgische
snijrand rechtstreeks microscopisch onderzocht kunnen worden om tumorvrije marges te verzekeren,
nog vóór de reconstructie. Zo biedt Mohs micrografische chirurgie een hoge kans op genezing
voor lokaal invasieve, maligne huidtumoren met een maximaal behoud van gezond weefsel.
In dit artikel worden het ontstaan en het verloop van deze techniek, alsook de belangrijkste indicaties
en beperkingen besproken. De tumoren die voornamelijk in aanmerking komen voor Mohs micrografische
chirurgie, zijn het basocellulaire carcinoom (BCC) en het spinocellulaire carcinoom (SCC). Er
moeten echter steeds tumor- en patiëntgebonden factoren in overweging genomen worden door de
behandelende arts alvorens de beslissing te nemen om over te gaan tot Mohs micrografische chirurgie.

Auteur
K. Smets , G. Biesemans , A. Van Laethem
Vakgebied
DERMATOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75