Monitoring van patiënten met dementie door Vlaamse huisartsen: nood aan concrete richtlijnen

935 p
Samenvatting

Dementie wordt in toenemende mate een uitdaging voor onze samenleving. Richtlijnen bevelen aan om geïntegreerde en multidisciplinaire zorg te organiseren voor een kwaliteitsvolle zorg. In Vlaanderen is de zorg erg gefragmenteerd en ontbreken richtlijnen. Het doel van deze studie is inzicht te verwerven in de manier waarop de huisarts personen met dementie opvolgt. Via een web-based survey werden Vlaamse huisartsen bevraagd. Zij geven aan duidelijke richtlijnen te missen. Ze volgen de patiënt op, vaak in samenwerking met de specialist. Ze gebruiken weinig schalen en instrumenten met uitzondering van de „Mini Mental-State Examination” (MMSE). Er is duidelijke aandacht voor gedragsproblemen en het fysieke en psychische welbevinden van de mantelzorger.

Auteur
A. Vandael , J. Steyaert , J. De Lepeleire
Vakgebied
PALLIATIEVE ZORG
Jaargang 2018, Volume 74