Motivaties en attitudes van kandidaat-spermadonoren ten aanzien van spermadonatie

989 p
Samenvatting

Het doel van deze studie was een beter inzicht te krijgen in de motivatie en de attitude van kandidaat-spermadonoren. Dit gebeurde door middel van een anonieme vragenlijst die werd ingevuld door 100 kandidaat-donoren op het ogenblik waarop ze een eerste staal kwamen leveren. Het onderzoek vond plaats in een B-centrum voor reproductieve geneeskunde tussen april 2014 en maart 2016. De meerderheid van de onderzochte groep waren oudere mannen met een partner die doneerden om altruïstische redenen. De financiële vergoeding was slechts belangrijk voor 31% van de kandidaten. De overgrote meerderheid zou bereid zijn om niet-identificeerbare informatie te verstrekken aan de donorkinderen, maar slechts 26% zou nog willen doneren indien hun identiteit vrijgegeven zou worden. De wens om informatie te ontvangen over de donorkinderen en de ontvangende familie en de bereidheid om informatie over zichzelf te verstrekken, hangen samen met de eigenschappen en de overtuigingen van de kandidaat-donoren. Dit was ook het geval voor de wil om in de toekomst de donorkinderen te ontmoeten: mannen met een partner en mannen die ook zouden doneren indien ze geen vergoeding zouden krijgen, zijn minder bereid om hun donorkinderen te ontmoeten.

Auteur
G. Pennings , A. Thijssen , E. Vandormael , N. Dhont , W. Ombelet , V. Provoost
Vakgebied
ANDROLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74