Myasthenia gravis: hoe te (be)handelen?

823 p
Samenvatting

Dit artikel is het resultaat van een samenwerking tussen Belgische en Nederlandse experts en geeft een stand van zaken omtrent de pathogenese, de diagnostiek en de behandeling van myasthenia gravis. Door een snellere diagnosestelling en adequate behandelingen, zijn de sterftecijfers van myasthenia gravis in de afgelopen decennia drastisch gedaald. Inmiddels kunnen deze patiënten normaal deelnemen aan het maatschappelijke leven. Hiervoor is het wel van belang dat de artsen deze aandoening blijven herkennen. Ook is een goede samenwerking tussen de artsen in de eerste, tweede en derde lijn vereist. Dit artikel kan collega’s buiten het vakgebied van myasthenia gravis helpen om de aandoening te herkennen en de patiënten van gepaste zorg te voorzien.
 

Auteur
F. Marcuse , R. Mercelis , P. Van Schil , M. Hochstenbag , J. Maessen , M. Abdul Hamid , M. Mané-Damas , P. Martinez-Martinez , M. Losen , M. De Baets
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76