Nefrolithiase: een onderschatte klinische complicatie van het cushingsyndroom

1 448 p
Samenvatting

Nefrolithiase is een klinisch belangrijke complicatie van het cushingsyndroom. De pathofysiologie
hiervan is multifactorieel en nog niet volledig gekend. In deze case report wordt de ziektegeschiedenis
van een 32-jarige patiënte met recidiverende nefrolithiase en moeilijk te controleren tensies
beschreven. Klinisch onderzoek, laboratoriumdiagnostiek en beeldvorming bevestigden de diagnose
van de ziekte van Cushing op basis van een macroadenoom van de hypofyse met een diameter
van 20 mm. De patiënte werd in eerste tijd behandeld met pariseotide, gevolgd door een
neurochirurgische resectie van de tumor. Hypercortisolemie leidt tot hemodynamische en metabole
veranderingen, die het ontstaan van nefrolithiase kunnen verklaren. Ook na behandeling van het
cushingsyndroom blijft het risico op nefrolithiase gestegen door het persisteren van arteriële hypertensie,
obesitas en diabetes mellitus.

Auteur
A. Van Damme , M. Speeckaert , E. Degrande
Vakgebied
NEFROLOGIE , ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74