Neurologische aspecten van biochemisch terrorisme

705 p
Samenvatting

Dit artikel handelt over de sleutelrol die neurologische symptomen spelen bij het onderkennen van
slachtoffers van chemische oorlogsvoering/terroristische aanslagen. Omdat terroristische groeperingen
hun werkingsgebied hebben uitgebreid tot een wereldwijd risico van terroristische aanvallen,
niet alleen beperkt tot sommige conflictgebieden in het Midden-Oosten, moeten artsen wereldwijd
voorbereid zijn op rampenbestrijding. Het doel van dit document is om richtlijnen te geven voor
de neurologische opvang van slachtoffers van chemische en biologische terroristische aanslagen.
De rol van Belgische onderzoekers hierbij wordt belicht.

Auteur
H. De Cauwer , F. Somville
Vakgebied
NEUROLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74