Neurologische complicaties na een longtransplantatie: een overzicht

326 p
Samenvatting

Neurologische complicaties na een longtransplantatie zijn zeer frequent, met een schijnbaar hogere
incidentie dan bij andere orgaantransplantaties. Toch is er weinig geweten over de exacte incidentie,
het type complicaties en hun impact op de algemene prognose. Het doel van dit manuscript is een
overzicht te geven van de literatuur omtrent de belangrijkste neurologische complicaties die optreden na een longtransplantatie en de impact hiervan te beschrijven. Hiervoor hebben we een zoekopdracht gegeven in PubMed. Het voorkomen in studies loopt uiteen van 26% tot 92% van de
patiënten, met een focus op vroegtijdige complicaties van het centrale zenuwstelsel. Patiënten met
onderliggende mucoviscidose hebben een hoger risico op neurologische complicaties. De frequentste complicaties zijn cerebrovasculaire accidenten, epileptische aanvallen, encefalopathie, hoofdpijn,
schade aan de nervus phrenicus en polyneuropathie. Zeer vaak ligt immunosuppressieve medicatie
aan de basis van deze pathologie, al is ook directe schade aan zenuwstructuren opgetreden tijdens
de ingreep een frequente oorzaak. Het optreden van neurologische complicaties geeft op korte
termijn een verminderde overleving. Mortaliteit is vooral het gevolg van vasculaire complicaties en
infecties. Op lange termijn komen neurologische tumoren meer op de voorgrond. Deze zijn zeldzaam, maar hebben een hoge mortaliteit. Het neuropsychiatrische aspect is beter onderzocht, met
eveneens een negatieve impact op de overleving. De meeste gekende studies zijn retrospectief en
met een kleine patiëntenpopulatie. Er is nood aan grote, prospectieve studies met eenduidige definities om het voorkomen van neurologische complicaties na een longtransplantatie beter in beeld
te brengen en preventief te kunnen ingrijpen op mogelijke risicofactoren.

Auteur
J. Casier , R. Vos , G.M. Verleden
Vakgebied
PNEUMOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75