Niet-epitheliale maagtumoren: niet steeds een GIST

801 p
Samenvatting

De diagnose van een ancient schwannoom van de maag werd gesteld bij een 58-jarige Kaukasische
vrouw, toevallig ontdekt na een MR-mammografie wegens doffe pijn in de linkermamma. Een schwannoom van de maag is een zeldzame, benigne tumor die 0,2% van alle maagtumoren omvat en tot de
differentiaaldiagnose van niet-epitheliale maagtumoren behoort. De kliniek is eerder subtiel, waardoor
deze tumor vaak een toevallige vondst is. Desalniettemin moeten aanhoudende, vage epigastrische
klachten in de eerstelijnszorg altijd verder onderzocht worden en moet de mogelijkheid van een
schwannoom of een andere maagtumor uitgesloten worden. Beeldvorming is richtinggevend, maar
de uiteindelijke diagnose wordt gesteld op basis van histologisch en immunohistochemisch onderzoek.
Uitsluiting van een maligne tumor is belangrijk vanwege het verschil in behandeling en prognose. Een
schwannoom wordt chirurgisch gereseceerd en vergt geen verdere behandeling. De prognose na een
chirurgische resectie is zeer gunstig. Genezing met overleving op lange termijn is de standaard.

Auteur
P. De Mulder , P. De Mulder , M. Praet , J. Vallaeys , S. Harth
Vakgebied
MAAG-DARMZIEKTEN , ONCOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75