Nieuwe aanbevelingen voor de aanpak van seksueel overdraagbare infecties in de eerste lijn

720 p
Samenvatting

Het aantal seksueel overdraagbare infecties (soi’s) stijgt wereldwijd, ook in onze contreien. Een correcte en tijdige detectie en behandeling van soi’s kan verdere besmetting en eventuele complicaties voorkomen. In 2019 verschenen twee nieuwe richtlijnen over de aanpak van soi’s in de eerste lijn: de richtlijn Diagnose en aanpak van gonorroe en syfilis van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de Richtlijnen voor de diagnose, behandeling, opvolging en verwijzing van infecties met Chlamydia trachomatis (CT) in de eerste lijn ontwikkeld door de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn. Als implementatieproject werd een online consultatietool voor huisartsen ontworpen (www.soa.kce.be). Dit artikel is een samenvatting van de recent verschenen richtlijnen en licht de belangrijkste aanbevelingen toe inzake de detectie, de diagnose, de behandeling en de opvolging van syfilis, chlamydia en gonorroe. Daarnaast geeft het ook praktijkadviezen, criteria voor doorverwijzing en aanbevelingen in geval van soi’s bij zwangerschap.

Auteur
T. Cornelissen , N. Dekker , M. Goossens , V. Jespers , P. Van Royen
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76