NIeuwe moleculen in de behandeling van diabetisch macula-oedeem en nieuwe inzichten inzake screening naar diabetische retinopathie

1 322 p
Samenvatting

Diabetische retinopathie (DR) is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid bij de beroepsactieve bevolking tussen 20 en 74 jaar. De slechtziendheid binnen deze groep is doorgaans het gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME). Ondanks anti-VEGF-A-therapie (vasculair-endotheliale groeifactor) is er momenteel een aanzienlijke nood aan meer doeltreffende en langer werkende therapieën voor DME. Daarnaast is een adequate screening noodzakelijk aangezien een vroegtijdige behandeling het zicht spaart. Dit systematische literatuuronderzoek geeft een update van de nieuwe moleculen/geneesmiddelen in ontwikkeling die kunnen worden ingezet in de behandeling van DME, alsook van de nieuwe inzichten omtrent de screening naar DR. Er werd gezocht via PubMed en in de databanken van Cochrane en EMBASE. Via http://www.clinicaltrials.gov kon er bijkomende informatie worden ingewonnen over de lopende en de geplande studies. Uit de resultaten blijkt dat brolucizumab, abicipar pegol, conbercept, RG7716, ALG-1001 en CLS-TA momenteel het meest krachtig zijn om de behandeling van DME naar een hoger niveau te tillen. De nieuwe „automated retinal image analysis”-screeningsmethode (ARIA) heeft een hoge sensitiviteit (87% tot 95%) en een lage specificiteit (49,6% tot 68,8%), kan de werklast verminderen en kan hierdoor kostenbesparend zijn. Het „IDx-DR device” kreeg als eerste de toestemming om als autonoom screeningsapparaat te worden gebruikt.

Auteur
G. Blanckaert , I. Casteels , J. Jacob
Vakgebied
ENDOCRINOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75