Obstructieve appendagitis

920 p
Samenvatting

Een 61-jarige man bood zich aan op de dienst spoedgevallen met acute pijn in de fossa iliaca links.
Hoewel noch de bloed-, noch de urinaire microscopische onderzoeken majeure afwijkingen toonden,
was er op een CT-scan van het abdomen een stenotische zone zichtbaar ter hoogte van de
dunne darm. Een urgente laparoscopische exploratie toonde een strangulatie van de dunne darm
veroorzaakt door appendagitis epiploica. Succesvolle revascularisatie van het ischemische stuk
darm werd bekomen na een adhesiolyse.

Appendices epiploicae bevinden zich gewoonlijk ter hoogte van het colon en worden slechts
zelden beschreven ter hoogte van de dunne darm. Zodoende is de klinische entiteit appendagitis
epiploica ter hoogte van de dunne darm een zeldzaamheid. Slechts zeer uitzonderlijk leidt deze
aandoening tot een strangulatie van de dunne darm. Een urgente laparoscopische exploratie is dan
ook noodzakelijk om darmischemie te voorkomen.

Auteur
K.R.N. Hezemans , F. Vandereyken , G. Jutten , W. Volders , H. Baeten
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76