Open cornuotomie voor een geruptureerde interstitiële zwangerschap

952 p
Samenvatting

Een interstitiële zwangerschap bevindt zich in het deel van de tuba dat ingebed is in de musculaire wand van de uterus. Aangezien de aanpassingscapaciteit van de wand ter hoogte van de baarmoederhoorn beperkt is, bestaat er altijd een kans op ruptuur, die vaak gepaard gaat met overvloedig bloedverlies. Transvaginale echografie en humaan choriongonadotrofine (hCG) zorgen voor een vroegtijdige diagnose zodat een conservatieve behandeling mogelijk is. Hierbij worden verschillende laparoscopische procedures beschreven als alternatief voor de invasieve ingrepen. Alternatief is de medicamenteuze behandeling met methotrexaat, lokaal of systemisch toegediend, bij een klinisch en hemodynamisch stabiele patiënte. De langetermijneffecten op latere zwangerschappen en het risico van uteriene ruptuur na conservatieve behandeling van interstiële zwangerschappen zijn nog niet goed gedocumenteerd in de literatuur.

Auteur
C. Nawara , S. Dobbelaere , K. Wuyts
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74