Organisatie van spoedeisende psychiatrische hulpverlening bij kinderen en jongeren: één jaar praktijkervaring in de regio Oost-Vlaanderen

1 211 p
Samenvatting

De prevalentie van aanmeldingen op spoeddiensten door kinderen en jongeren met een psychische
problematiek neemt toe. De organisatie van spoedeisende psychiatrische hulpverlening is complex
en beschikbare evidentie rond goede organisatiemodellen is schaars.
In dit artikel wordt er een overzicht geboden van de organisatie van spoedeisende psychiatrische
hulpverlening in de provincie Oost-Vlaanderen met de oprichting van het crisisnetwerk dat de naam
„Radar-Programma Crisiszorg” kreeg. Enerzijds worden de persoonlijke, klinische en organisatorische
kenmerken van de gebruikers van het crisisnetwerk beschreven. Anderzijds krijgt men meer
zicht op de groep met suïcidale ideatie bij de aanmelding aangezien jongeren een risicogroep zijn
op het vlak van suïcidepogingen. Tot slot worden de vervolgtrajecten in kaart gebracht.
In een beschrijvende studie werden alle crisisaanmeldingen gedurende de periode januari
2016-december 2016 door deelnemende centra geregistreerd in een centrale databank. De persoonlijke,
klinische en organisatorische kenmerken van deze aanmeldingen werden via beschrijvende
statistiek gerapporteerd en associaties werden gezocht.
Er waren 1.584 crisisaanmeldingen, waarvan 51% meisjes en 83% ouder dan twaalf jaar. Crisisaanmeldingen
hadden in grote mate een spoedeisend karakter met bij 43% sprake van suïcidale
ideatie. Het meest gekozen vervolgtraject was de mobiele crisisinterventie (40%).

Auteur
L. Verhelst , M. Wauters , I. Antrop , E. Schoentjes
Vakgebied
PSYCHIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74