Percutane linkerhartoorsluiting bij niet-valvulaire atriale fibrillatie

1 231 p
Samenvatting

Atriale fibrillatie is een pandemie die vooral de geriatrische populatie treft. Dit gaat gepaard met
een significante morbiditeit en mortaliteit, dit ten gevolge van trombo-emboligene beroerte. Orale
anticoagulantia kunnen deze morbiditeit en mortaliteit op een effectieve manier verminderen,
maar een belangrijke proportie van patiënten wordt niet behandeld als gevolg van terechte of
onterechte contra-indicaties voor orale anticoagulatie (bloeding inbegrepen). Linkerhartoorsluiting
biedt een mechanisch alternatief ter preventie van beroerte in plaats van systemische anticoagulatie.

Klinische gegevens tonen aan dat linkerhartoorsluiting non-inferieur is aan orale anticoagulatie
voor de preventie van beroerte en dit met significant minder intracraniale bloedingen.
Patiëntselectie is cruciaal. De typische patiënt die voor deze procedure in aanmerking komt, is
deze met in de antecedenten een intracraniale bloeding of recurrerende majeure bloedingen. Ook
personen met eindstadium nierfalen zijn geschikte kandidaten.
Verdere studies zijn nodig om de optimale techniek te bepalen voor linkerhartoorsluiting, om de
optimale periprocedurale farmacologische behandeling te bepalen en om de patiënten te identificeren
die de meeste winst halen uit deze procedure.

Auteur
B. Drieghe
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74