Periodes van transiënte visusklachten gevolgd door persisterend visusverlies

1 249 p
Samenvatting

Een 42-jarige man met plots visusverlies van zijn linkeroog wordt voorgesteld. Hij klaagt van een
groot, zwart scotoom centraal in het gezichtsveld van het linkeroog dat sinds meer dan 24 uur
bestaat. In de voorafgaande maand had de patiënt meerdere episodes van twee tot drie uur durend
visusverlies in hetzelfde oog.
Naar aanleiding van de transiënte visusklachten werd er in eerste instantie een normaal oftalmologisch
onderzoek vastgesteld en ernstige aandoeningen zoals arteriitis temporalis en glaucoom
werden uitgesloten.
Gezien de huidige, persisterende visusklachten wordt er een nieuw oftalmologisch onderzoek
verricht, waarbij de diagnose van een maculabloeding wordt gesteld als oorzaak van het persisterende
visusverlies. De maculabloeding wordt veroorzaakt door een centrale retinale veneuze occlusie.
Deze pathologie kan meerdere oorzaken hebben en komt zelden voor bij patiënten jonger dan
45 jaar. Een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke onderliggende oorzaak – met vooral aandacht
voor stollingsstoornissen en auto-immune aandoeningen – is negatief.
De uiteindelijke diagnose van een centrale retinale veneuze occlusie kan de oorzaak geweest
zijn van de transiënte visusklachten in hetzelfde oog tijdens de voorafgaande maand door een
vertraging van de retinale arteriële circulatie op basis van veneuze stuwing. Het in eerste instantie
negatieve oftalmologische onderzoek is echter atypisch. Normalerwijze had men toch al aanwijzingen
moeten zien passend bij veneuze stuwing.

Auteur
M. De Decker , B. Durmus , E. Rossou , G. De la Meilleure , C. Jadoul
Vakgebied
NEUROLOGIE , OOGZIEKTEN
Jaargang 2018, Volume 74