Polypathologie en de Belgische euthanasiewet: analyse van registratiedocumenten voor euthanasie 2013-2016

899 p
Samenvatting

Een polypathologie is na maligne aandoeningen de tweede belangrijkste reden waarom patiënten euthanasie vragen. Nagaan of een dergelijk verzoek voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Belgische euthanasiewet, is complex omdat naast het fysieke ook het psychische lijden een belangrijke rol speelt. Dit onderzoek is gebaseerd op een analyse van 870 registratiedocumenten (deel 2, anoniem gedeelte) die de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) heeft ontvangen in de periode 2013 tot en met 2016. Het onderzoek bevestigt dat de euthanasiewens bij patiënten met een polypathologie die euthanasie ondergingen de resultante is van een intensief innerlijk proces dat zijn oorsprong vindt in een uitzichtloze medische toestand die een uitgesproken impact heeft op het ondraaglijke, aanhoudende en niet te lenigen fysieke of psychische lijden. Dit onderzoek toont aan dat in deze context een polypathologie, al dan niet gepaard gaand met levensmoeheid, voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Belgische euthanasiewet.

Auteur
L. Proot , W. Distelmans
Vakgebied
PALLIATIEVE ZORG
Jaargang 2018, Volume 74