Polypathologie en de Belgische euthanasiewet: analyse van registratiedocumenten voor euthanasie 2013-2016

899 p
Samenvatting

Een polypathologie is na maligne aandoeningen de tweede belangrijkste reden waarom patiënten
euthanasie vragen. Nagaan of een dergelijk verzoek voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
Belgische euthanasiewet, is complex omdat naast het fysieke ook het psychische lijden een belangrijke
rol speelt. Dit onderzoek is gebaseerd op een analyse van 870 registratiedocumenten (deel 2,
anoniem gedeelte) die de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE) heeft ontvangen
in de periode 2013 tot en met 2016. Het onderzoek bevestigt dat de euthanasiewens bij
patiënten met een polypathologie die euthanasie ondergingen de resultante is van een intensief
innerlijk proces dat zijn oorsprong vindt in een uitzichtloze medische toestand die een uitgesproken
impact heeft op het ondraaglijke, aanhoudende en niet te lenigen fysieke of psychische lijden.
Dit onderzoek toont aan dat in deze context een polypathologie, al dan niet gepaard gaand met
levensmoeheid, voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Belgische euthanasiewet.

Auteur
L. Proot , W. Distelmans
Vakgebied
EUTHANASIE
Jaargang 2018, Volume 74