Praktische beleidsopties voor de behandeling van kankerpatiënten in tijden van COVID-19-pandemie

437 p
Samenvatting

Eind 2019 werd de wereld blootgesteld aan een nieuw coronavirus, dat in 2020 zou leiden tot een pandemie. Deze pandemie heeft een enorme impact op de bestaande structuren van de gezondheidszorg. Recente gegevens identificeren een aantal risicopatiënten, onder wie de oncologische populatie. Vanuit dat standpunt herbekeek een ziekenhuisdienst de huidige oncologische richtlijnen en stelde, los van de terugbetalingscriteria, een praktische richtlijn op voor tijden van crisis in de gezondheidszorg. Het doel ervan is om de oncologische patiënt maximaal te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg niet verder te verhogen.

Auteur
P. VANCLOOSTER , H. Prenen , K. Papadimitriou , P. Van Dam , A. Janssens , M. Peeters
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76