Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Resultaten van de <I>European Study on Epidemiology of Mental Disorders </I>(ESEMeD)

75 p
Samenvatting

Het doel van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders was het vaststellen van de 12-maanden- en \"lifetime\"-prevalentie van mentale stoornissen bij niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen.Daarvoor werden tussen april 2001 en juni 2002 2.419 personen (18-plussers) in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking geïnterviewd. Met behulp van de meest recente versie van het \"Composite International Diagnostic Interview\" (CIDI-2000) werd de aanwezigheid van mentale stoornissen volgens de Diagnostic Manual of Mental Disorders, 4de versie (DSM-IV), nagegaan.Meer dan 27% van de respondenten vermeldde de aanwezigheid van minstens één mentale stoornis ooit in zijn leven; één op negen had een mentale stoornis in de laatste 12 maanden. Depressie in enge zin en alcoholmisbruik kwamen het vaakst voor op lifetimebasis, terwijl depressie in enge zin en specifieke fobie het meest voorkwamen in de 12 maanden vóór het interview. De prevalentie van psychiatrische comorbiditeit was hoog.Mentale stoornissen komen dus veelvuldig voor. Op basis van de prevalentiecijfers uit deze nationale enquête kan gesteld worden dat meer dan twee miljoen Belgen ooit in hun leven een mentale stoornis hebben doorgemaakt. Meer dan 800.000 personen hadden een mentale stoornis in de afgelopen 12 maanden.

Auteur
BRUFFAERTS R , BONNEWYN A , VAN OYEN H , DEMAREST S , DEMYTTENAERE K
Vakgebied
PSYCHIATRIE , NEUROLOGIE , EPIDEMIOLOGIE
Tags
MENTALE STOORNIS, BELGIË, STOORNIS, ANGST, POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS), PTSS (POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS), STOORNIS, ALCOHOL, STOORNIS, PANIEK, FOBIE, AGORA, DEPRESSIE, DYSTHYMIE, FOBIE, SOCIALE, ALCOHOLISME, ANGSTSTOORNIS, STOORNIS, MENTALE, ESEMED (EUROPEAN STUDY ON EPIDEMIOLOGY OF MENTAL DISORDERS), ALCOHOLGEBRUIK, AGORAFOBIE, STOORNIS, POSTTRAUMATISCHE STRESS, ALCOHOLMISBRUIK, TRAUMA, MENTALE STOORNIS, STRESS, POSTTRAUMATISCHE, STRESS
Jaargang 2004, Volume 60