Psychiatrische stoornissen en het gebruik van psychofarmaca bij volwassen vrouwen met het syndroom van Turner

1 420 p
Samenvatting

Het syndroom van Turner (TS) (45,X) is een geslachtschromosomale afwijking die voorkomt bij
ongeveer 1 op 2.000 meisjes en vrouwen. In dit artikel wordt er een kort overzicht gegeven van de
prevalentie van psychiatrische stoornissen bij TS en de hypotheses over een oorzakelijk mechanisme
in het ontstaan hiervan. Verder wordt er aan de hand van een casus geïllustreerd dat farmacotherapie
bij deze doelgroep gecompliceerd kan worden door vaker voorkomende bijwerkingen
die te maken hebben met het scala aan lichamelijke en psychiatrische aandoeningen die geassocieerd
zijn met TS.

Auteur
P. Michielsen
Vakgebied
PSYCHIATRIE , GENETICA
Jaargang 2018, Volume 74