Pyleflebitis na een appendectomie

1 028 p
Samenvatting

Pyleflebitis is een zeldzame, maar potentieel bedreigende complicatie van een onderliggende abdominale infectie. Deze casus beschrijft een patiënt met koorts, verhoogde inflammatoire parameters en persisterende abdominale pijn na een appendectomie. De klachten berusten op pyleflebitis van de vena mesenterica superior (VMS) met trombusuitbreiding tot in de confluentie met de vena portae. Dit is een zeldzame complicatie die kan optreden na de behandeling van een intra-abdominale infectie, zoals appendicitis of diverticulitis. De behandeling bestaat uit antibiotica en antistolling. Er bestaat echter geen gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT) of prospectief onderzoek naar de behandeling van pyleflebitis.

Auteur
K.J. Degenaar , F. Farid Mojtahedi , C.A.H. Klazen , J.M. Klaase , C.J. Verberne
Vakgebied
MEDISCHE BEELDVORMING , ONCOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74