Rationalisatie van slaapmiddelen: een sisyfusarbeid?

1 537 p
Samenvatting

Ondanks meerdere sensibilisatiecampagnes gedurende de afgelopen jaren blijft langdurig gebruik
van slaapmiddelen een prevalent probleem. Gezien de snelle tolerantie voor het effect in combinatie
met de bijwerkingen is langdurig gebruik veelal schadelijk voor de patiënt. Indien er geen andere
mogelijkheid is dan het gebruik van slaapmiddelen, moet men de duur beperken tot twee weken
en moet er systematisch getracht worden om bij langdurig gebruik deze middelen af te bouwen en
finaal te stoppen. De afbouw van slaapmiddelen is een uitdaging gezien de psychologische en de
fysieke afhankelijkheid aan deze middelen. De winst na afbouw treedt echter snel op. Bij het gebruik
van deze geneesmiddelen bij ouderen is het risico op ongewenste effecten groter, met name een
verminderd cognitief vermogen en verminderde motorische functies, met als gevolg een grotere
kans op ongewenste sedatie, vallen en fracturen.

Auteur
A. Liesenborghs , I. Spriet , J. Tournoy , J. Hias , K. Walgraeve , A. Somers , L. Van Der Linden
Vakgebied
FARMACOLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74