Risicofactoren voor het ontwikkelen van lymfoedeem na een borstkankerbehandeling: een systematische review

19 p
Samenvatting

Een aanzienlijk aantal vrouwen ontwikkelt na een borstkankerbehandeling secundair lymfoedeem
(LE). Aangezien de aandoening op termijn evolueert naar een chronisch stadium dat niet meer te
genezen valt, is de preventie en de vroegtijdige opsporing ervan van groot belang.
Er werd informatie uit vier databanken gebruikt; 39 artikels werden geanalyseerd met in totaal 26.864
patiënten. LE werd gediagnostiseerd aan de hand van een objectieve meting. Alleen studies gepubliceerd
in de afgelopen vijf jaar met een niveau van bewijskracht ≥ II werden in de analyse opgenomen.
Enkele factoren zoals okselklierevidement (OE), een verhoogd BMI en een groter aantal verwijderde
lymfeknopen, hebben een groot aandeel in het ontstaan van LE. Het gebruik van radiotherapie
(RT) en chemotherapie zijn eveneens factoren die, weliswaar met een lager niveau van
bewijskracht, als risicofactor worden beschouwd. Een vroegtijdige borstreconstructie zou een
beschermende factor zijn voor het ontwikkelen van LE.
Verder onderzoek in de toekomst blijft nodig om de rol van RT, chemotherapie met taxanen,
vroege postoperatieve zwelling, meer gevorderd ziektebeeld, fysieke activiteit en genen en biomoleculen
verder uit te klaren.

Auteur
L. Verstraeten , S. Thomis , B. Bechter-Hugl , I. Fourneau
Vakgebied
ONCOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76