RRS: Retzius, rivaroxaban en shock

47 p
Samenvatting

Een 75-jarige man werd opgenomen op de afdeling longziekten na een accidentele val thuis met
contusie van het rechterribbenrooster, een stabiele indeukingsfractuur en de vaststelling van een
infectieuze exacerbatie van chronisch obstructief longlijden (COPD). Vier maanden vóór zijn aanmelding
was hij opgestart met rivaroxaban 20 mg per dag wegens een diepe veneuze trombose in het
rechteronderbeen. Drie dagen na de opname klaagde de patiënt over een laag abdominaal drukkingsgevoel
en enkele uren later deed hij een syncope.
Gezien het klinische vermoeden van een rupturerend abdominaal aorta-aneurysma bij een
hemodynamisch stabiele patiënt werd er een dringende CT-scan van het abdomen met een intraveneuze
contrastinjectie uitgevoerd. Deze toonde een actieve bloeding in de schede van de rectus
abdominis rechts met doorbraak naar de ruimte van Retzius. De patiënt werd gestabiliseerd
door middel van intraveneuze vochttoediening en bloedtransfusies. Aansluitend werd de patiënt
met spoed overgebracht naar een tertiair centrum voor een dringende angiografie. Deze toonde
een actieve contrastextravasatie ter hoogte van de arteria epigastrica inferior rechts, waarvoor er
een embolisatie werd uitgevoerd. Het verdere klinische beloop was gunstig.

Auteur
S. Detailleur , T. Van Thielen , F. Vandereyken , H. Baeten
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76