Screening naar malaria: LAMP-test als sensitiever alternatief voor de dikdruppeltest en implementatie hiervan in het UZ Gent

914 p
Samenvatting

Malaria is en blijft een belangrijke parasitaire infectieziekte bij de mens. Met in 2016 wereldwijd naar
schatting 445.000 fatale infecties blijft de nood aan accurate en vooral snelle diagnostiek uitermate
belangrijk, ook in niet-endemische regio’s zoals België. Tot op heden bestaat de gouden standaard
hierin nog steeds uit rechtstreeks microscopisch onderzoek, al dan niet aangevuld met immunochromatografische sneltesten. Een derde groep, meer sensitieve en specifieke diagnostische middelen,
zijn de moleculaire testen. Een polymerasekettingreactie (PCR) is hierin de bekendste entiteit. De
nood aan een uitgebreide infrastructuur en de hoge kosten maken echter dat deze test zelden als
eerste screeningsmiddel wordt ingezet. „Loop-mediated isothermal amplification” (LAMP) is een
recentere entiteit binnen de moleculaire diagnostiek die de bovengenoemde nadelen niet heeft,
waardoor deze test het potentieel heeft om op termijn het rechtstreekse onderzoek te vervangen
als diagnostische test. Sinds september 2017 is deze test geïntegreerd in het malariaprotocol van
het UZ Gent. In dit artikel worden de huidige aanbevelingen inzake de diagnostiek van malaria bondig beschreven. Verder worden het werkingsmechanisme, de voor- en de nadelen, alsook de implementatie van de LAMP-test in het UZ Gent weergegeven.

Auteur
B. Zwaenepoel , J. Philippé , S. Callens
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2019, Volume 75