Screening ter preventie van een ruptuur van een abdominaal aorta-aneurysma

1 377 p
Samenvatting

Een abdominaal aorta-aneurysma (AAA) is een mogelijk levensbedreigende aandoening vanwege
zijn asymptomatische latente fase en hoge mortaliteit in geval van ruptuur. Vier prospectieve,
gerandomiseerde studies toonden reeds een significante mortaliteitsdaling van AAA aan bij een
systematische screening van mannen ≥ 65 jaar. Screeningsprogramma’s of duidelijke richtlijnen zijn
nochtans zeldzaam. De kosteneffectiviteit van AAA-screening is afhankelijk van zijn prevalentie en
het aantal incidenteel gedetecteerde AAA. Een gezondere levensstijl in de populatie heeft geleid tot
een afname van de prevalentie en een verschuiving van het ontstaan naar latere leeftijd met een
afname van de kosteneffectiviteit als gevolg. Anderzijds evolueren de behandelingen en worden zij
steeds minder invasief. Op basis van risicofactoren kan een meer doelgerichte screening doorgaan
om de kosteneffectiviteit te verhogen. Om een beeld te krijgen van AAA-screening in België werd
een retrospectieve studie uitgevoerd op 67 behandelde AAA-patiënten in 2016. Slechts 24,2% werd
in het verleden gediagnosticeerd door middel van screening. Samen met de literatuur en de
bestaande richtlijnen werden richtlijnen voor AAA-screening in België voorgesteld om het aantal
AAA-rupturen in de toekomst terug te dringen.

Auteur
M. Lacquet , P. Dendale , J.-P. Lacquet , P. Bertrand , J. Vandekerkhof
Vakgebied
CARDIOLOGIE , VAATHEELKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74