Sectiopercentages op 37 en 38 weken: resultaten in Vlaanderen en berekening van kwaliteitsindicatoren

1 546 p
Samenvatting

Electieve sectio’s op 37 en 38 weken amenorroeduur vertonen meer neonatale morbiditeit dan die
op 39 weken. De Vlaamse sectiopercentages op 37 en 38 weken zijn echter niet gepubliceerd. Ook
de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²)
omtrent sectio’s vóór 39 weken zijn nog niet gepubliceerd.
Deze studie berekent die ontbrekende gegevens. Bovendien illustreert een casus het nut van
een genuanceerde interpretatie van de geadviseerde 39 weken amenorroeduur.
Op 37 en 38 weken gebeurt respectievelijk 31,5% en 30,9% van de bevallingen in Vlaanderen
middels een sectio. Het percentage primaire sectio’s ten opzichte van alle sectio’s is 63,5% op
37 weken en 77% op 38 weken. Voor het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst (ASZ Aalst) bedragen
die percentages respectievelijk 33,8%, 24,1%, 61,5% en 68,6%. Na toepassing van de inclusie- en
de exclusiecriteria volgens de VIP²-kwaliteitsindicatoren toont het ASZ Aalst respectievelijk 16,7%,
14%, 77,8% en 81,3%.
Behoudens enkele uitzonderingen worden electieve sectio’s dus het best uitgevoerd vanaf
39 weken. In Vlaanderen wordt vermoedelijk een groter deel van de aterme primaire sectio’s op
37 weken uitgevoerd dan in Nederland. Het ASZ Aalst toont gelijksoortige cijfers als de Vlaamse
gemiddelden. De VIP²-kwaliteitsindicatoren van het ASZ Aalst kunnen dan ook een referentie bieden
voor andere ziekenhuizen.

Auteur
J. Velleman , V. Fabré
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74