Secundaire hypertensie

128 p
Samenvatting

Vier op tien volwassenen wereldwijd lijdt aan hypertensie. Een verhoogde bloeddruk is een goed te
behandelen risicofactor van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Doorgaans wordt er geen
duidelijke oorzaak gevonden en spreekt men van „essentiële” of „primaire hypertensie”. Slechts bij
5% tot 10% van alle hypertensieve patiënten bestaat er een onderliggende aandoening die de
hypertensie verklaart. Het (h)erkennen van deze entiteiten is belangrijk aangezien een interventie
curatief kan zijn en men op die manier kan vermijden dat de patiënt levenslang antihypertensiva
moet innemen. Uitgebreide onderzoeken zijn niet aanbevolen bij elke hypertensieve patiënt gezien
de hoge diagnostische kosten, de lage prevalentie van secundaire hypertensie en de mogelijkheid
van fout-positieve resultaten. De klinische aanknopingspunten voor secundaire hypertensie en de
belangrijkste ziektebeelden worden in dit artikel besproken.

Auteur
S. Dhont , C. De Niel , C. Van Mieghem
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76