Spierzwakte ontstaan op de intensievezorgafdeling: vaak “critical-illness”-polyneuropathie

1 186 p
Samenvatting

“Critical-illness”-polyneuropathie (CIP) is een syndroom gekarakteriseerd door ontwenningsproblemen van de beademing, alsmede perifere spierzwakte, distaal meer uitgesproken dan proximaal, en vaak gepaard gaande met atrofie. De musculatuur van het gelaat is in de regel niet aangedaan. Spierrekkingsreflexen zijn vaak afwezig of verlaagd. Indien de n. phrenicus betrokken is, wordt de ontwenning van de beademing extra vertraagd. Elektrofysiologisch onderzoek toont een met name motorische axonale polyneuropathie.De incidentie van CIP op de intensievezorgafdeling is hoog, vaak meer dan 50%. Het systemische inflammatoire responssyndroom (SIRS) is sterk geassocieerd met CIP, en CIP lijkt een neurologische orgaanmanifestatie van SIRS te zijn. Lichamelijk onderzoek is vaak onvoldoende betrouwbaar en de definitieve diagnose kan slechts worden gesteld middels elektrofysiologisch onderzoek.Als het onderliggend lijden waarvoor de patiënt werd opgenomen op de intensievezorgafdeling is behandeld, kan volledig herstel optreden. Onderzoeken met goede langdurende follow-up ontbreken, doch de prognose lijkt minder gunstig dan tot op heden werd gedacht.

Auteur
VAN MOOK WNKA , FABER CG , DE KROM MCTFM
Vakgebied
INTENSIEVE GENEESKUNDE , NEUROLOGIE , ORTHOPEDIE , ONCOLOGIE , PNEUMOLOGIE
Tags
POLYNEUROPATHIE, CRITICAL ILLNESS, POLYNEUROPATHIE, INTENSIEVEZORGAFDELING (ICU), INSULINE, POLYNEUROPATHIE, POLYNEUROPATHIE, INSULINE, INSULINE, CRITICAL ILLNESS, SIRS (SYSTEMISCHE INFLAMMATOIRE RESPONSSYNDROOM), CIP (\"CRITICAL-ILLNESS\"-POLYNEUROPATHIE), \"CRITICAL-ILLNESS\"-POLYNEUROPATHIE (CIP), SYSTEMISCHE INFLAMMATOIRE RESPONSSYNDROOM (SIRS), CRITICAL ILLNESS, INSULINE, INSULINE, SYNDROOM, SYSTEMISCHE INFLAMMATOIRE RESPONS, ICU (INTENSIEVEZORGAFDELING)
Jaargang 2005, Volume 61