Staat het DSM-classificatiesysteem goede psychiatrische zorg in de weg?