Testosteron: al jaren onterecht het zwarte schaap?

541 p
Samenvatting

Een handvol studies van beperkte kwaliteit of methodologie zorgen nog tot op de dag van vandaag
voor een algemene hysterie rondom testosteronsubstitutie. Er zouden met name vooral verhoogde
risico’s zijn op inductie of progressie van prostaatcarcinoom en negatieve cardiovasculaire effecten.
In deze literatuurreview worden deze argumenten echter ontkracht. Zowel in een gezonde
populatie mannen, als deze die voordien een behandeling voor prostaatcarcinoom ondergingen,
kan testosteron veilig worden toegediend. Ook bij patiënten onder „active surveillance” voor een
(nog actief) laaggradig prostaatcarcinoom lijken er geen verhoogde risico’s te zijn. Volgens een
baanbrekende (kleine) studie kan testosteron zelfs gebruikt worden in de behandeling van castratieresistente
tumoren, op dit vlak is een nieuwe studie goedgekeurd door de „Food and Drug
Administration” (FDA) onderweg. Ook op cardiovasculair gebied blijkt testosteronsuppletie gunstig.
Testosteronsubstitutie lijkt zo al decennia onterecht ontzegd aan een groot deel van de hypogonadale
mannen.

Auteur
T. De Sutter , K. van Renterghem
Vakgebied
UROLOGIE
Jaargang 2018, Volume 74