Toegevoegde waarde van een FDG-PET-CT-onderzoek bij retroperitoneale fibrose: case-report met literatuuroverzicht

185 p
Samenvatting

Retroperitoneale fibrose (RPF) is een zeldzame inflammatoire aandoening waarvoor geen diagnostische
biomerkers beschikbaar zijn. In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een
44-jarige man met een typische presentatie van RPF. De toegevoegde waarde van beeldvorming
bij de diagnose en de behandeling van RPF wordt aangetoond, in het bijzonder van een FDG-PETCT-
scan.

Auteur
A. Abdalla Ibrahim , P. Smeets , I. Goethals
Vakgebied
ALGEMENE INWENDIGE GENEESKUNDE , NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Jaargang 2019, Volume 75