Transmurale verslavingszorg in een algemeen ziekenhuis zonder psychiatrische afdeling: een proefproject met vele partners

713 p
Samenvatting

In dit artikel wordt een multidisciplinair, transmuraal verslavingszorgpad voorgesteld in een algemeen ziekenhuis (AZ) zonder psychiatrische afdeling (A-bedden). De begeleiding start bij de opname op de dienst spoedgevallen. Deze ontschotte zorg was een initiatief van verschillende regionale zorgactoren die tekorten ondervonden in de zorgnood voor verslaving. In een eerste stap richtten zelfhulporganisaties samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) een koepelorganisatie op. In een tweede stap werden de ervaringsdragers geïntegreerd in de zorgverlening van het AZ. Ze helpen bij de motiverende gesprekken tijdens de opname en de detoxificatiefase. Als „buddy’s” vereenvoudigen ze het transmurale traject (de overgang naar de eigen huisarts, naar de verslavingsartsen en/of naar de welzijnsvoorzieningen). Na de opname ondersteunen ze verder het therapeutische traject. De eigen huisarts of de gespecialiseerde verslavingsartsen staan in voor de coördinatie van de verdere begeleiding (het extramurale deel van het zorgpad). Deze ontschotting tussen de gezondheidszorg en de welzijnsdiensten kan ook een intermediair zorgpad zijn tot er een gespecialiseerde residentiële opname wordt gerealiseerd. Een jaar na de start van het zorgpad alcoholverslaving werd ook het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) actief binnen het ziekenhuis. Op deze manier werd er in een AZ zonder A-bedden voor personen met middelenmisbruik of -verslaving een specifiek, goed aanvaard en kwaliteitsvol zorgpad zonder wachtlijsten gerealiseerd

Auteur
M. Viaene , J. Leenders , J. Leysen , P. VLoemans , R. Mondelaers , G. Nicolai , H. De Cauwer
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76