Veranderingen in serumlipiden, in voedingsgewoonten, in het gebruik van statines en in de incidentie van coronaire hartziekten in België in de periode 1980-2015

147 p
Samenvatting

Recent werden in een internationale studie over veranderingen in de concentraties van bloedlipiden
in diverse bevolkingsgroepen in de wereld resultaten gepubliceerd uit studies die in België werden
uitgevoerd tijdens de periode 1980-2015.
Op basis daarvan werd vastgesteld dat er zich over een periode van 30 jaar in de Belgische
volwassen bevolking een opmerkelijke daling heeft voorgedaan van het niet-HDL-cholesterolgehalte
(niet-HDL-C-gehalte) van om en bij de 47-50 mg/dl.
Tijdens dezelfde periode deden er zich ook wijzigingen voor in de voedingsgewoonten, wat een
deel van de daling van het niet-HDL-C-gehalte kan verklaren. Er was sinds de eeuwwisseling ook
een sterke toename in het gebruik van statines, wat op zich in de mannelijke en de vrouwelijke
bevolking een vierde tot een derde van de daling van het niet-HDL-C-gehalte zou kunnen verklaren.
Dit alles wordt in relatie gebracht met wijzigingen in premature sterfte en in de incidentie van
coronaire hartziekten (CHZ), die tijdens dezelfde tijdsperiode met minstens 50% zijn afgenomen.
Al deze vaststellingen ondersteunen het potentieel om CHZ te voorkomen, wat nog steeds een
uitdaging vormt voor de volksgezondheid.

Auteur
G. De Backer , F. Claessens , S. De Henauw , K. De Ridder , D. De Smedt , J.A. Staessen , L. Thijs , K. Van Herck , D. Vanderschueren , H. Van Oyen , D. De Bacquer
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76