Vergissen is menselijk

2 p
Samenvatting

Een „medisch incident” is in de Verenigde Staten en Europa de vierde belangrijkste doodsoorzaak
na hart- en vaatziekten, kanker en longaandoeningen. Artsen worden hiervoor vaak (mede)verantwoordelijk
gesteld. Systeemfouten in de organisatie van de gezondheidszorg zijn echter meestal de
oorzaak. Een adequate aanpak van deze fouten kan leiden tot een substantiële verbetering van de
kwaliteit van het gezondheidssysteem.

Auteur
M. Bafort
Vakgebied
MEDISCH RECHT
Jaargang 2020, Volume 76