Verhoogde waakzaamheid voor tuberculose blijft wenselijk