Vijftien jaar Euthanasiewet in België: verslag van het UCSIA-symposium

151 p
Samenvatting

Vijftien jaar geleden werd euthanasie in België gedepenaliseerd. Sindsdien is de levenseindezorg in dit land zonder euthanasie niet langer denkbaar. Aanvankelijk kreeg men de indruk dat er met de normalisering van de actieve levensbeëindiging om medische redenen en dit binnen een strikt wettelijk kader alleen maar een positieve tendens was ingezet. Kritische stemmen in binnen- en buitenland kregen weinig of geen gehoor. Dit colloquium wilde deze stemmen bewust een forum bieden: voorbij de polarisering pro en contra de Euthanasiewet werd er door nationale en internationale experten nagedacht en gediscussieerd over de problemen, de blinde vlekken en de uitdagingen van een levenseindezorg waarin euthanasie een plaats heeft gekregen. Speciale aandacht ging daarbij naar euthanasie in de psychiatrie en de geriatrie.

Auteur
J. De Lepeleire , W. Lemmens
Vakgebied
GERIATRIE , ETHIEK
Jaargang 2019, Volume 75