Virale epidemieën en de zorgen voor de zorgverstrekkers: het coronavirus als actueel voorbeeld

352 p
Samenvatting

Na het „severe acute respiratory syndrome” (SARS) en het „Middle East respiratory syndrome” (MERS)
krijgt het Belgische gezondheidssysteem te maken met een derde coronaviruspandemie. In dit artikel
worden kort de verschillen tussen deze drie virussen besproken met speciale aandacht voor de
impact ervan op de hulpverlening. Is er een reden tot paniek of loopt het allemaal zo’n vaart niet?
Na enkele „aanvallen” op het gezondheidssysteem met een verhoogde mortaliteit bij de algemene
bevolking, maar ook verhoogde ziekte- en sterftecijfers bij de hulpverleners, wordt opnieuw
gehamerd op de tekorten in de voorzieningen, in de voorraden en in de bescherming voor en de
training van de hulpverleners. Deze werden vele jaren geleden al gesignaleerd, maar er is niet veel
geleerd uit voorgaande incidenten.

Auteur
H. De Cauwer , F. Somville
Vakgebied
INFECTIEZIEKTEN
Jaargang 2020, Volume 76