Voorafgaande zorgplanning in de huisartsenpraktijk: drempels, faciliterende factoren en aanbevelingen voor implementatie

704 p
Samenvatting

Deze kwalitatieve studie exploreert de barrières voor voorafgaande zorgplanning (VZP) waarmee gevestigde huisartsen én huisartsen in opleiding (haio’s) in Vlaanderen geconfronteerd worden. Er worden tevens suggesties gedaan voor interventies die de implementatie van VZP kunnen bevorderen. Eind 2018 werden drie focusgroepen georganiseerd met 35 gevestigde Vlaamse huisartsen en drie focusgroepen met 18 haio’s. In beide groepen bleken volgende drempels te bestaan: tijdgebrek en moeilijkheden met de timing van het gesprek, angst voor de reactie van de patiënt, te weinig kennis over zorgplanning bij de patiënt en zijn entourage, beperkt ziekte-inzicht en cognitieve problemen bij de patiënt. Haio’s ervoeren daarenboven persoonlijke drempels zoals weinig ervaring, weinig kennis over zorgplanning en over de patiënt, weinig zelfvertrouwen, angst voor vragen en onvoldoende afspraken over VZP in de praktijk. Voor de gevestigde artsen vormden de familie van de patiënt en de samenwerking met andere zorgverleners dan weer vaker een drempel. Op basis van deze geïdentificeerde drempels werden aanbevelingen voor huisartsen geformuleerd om de zorgplanning in de praktijk vaker toe te passen. Beide groepen suggereerden ook externe oplossingen, voornamelijk omtrent de sensibilisering van de bevolking, de samenwerking met andere zorgverleners, de digitalisering en de financiering van de zorgplanning.

Auteur
S. Van Wambeke , G. Goderis , G. Okerman
Vakgebied
GEZONDHEIDSZORG
Jaargang 2020, Volume 76