Voorkamerfibrillatie: aan te pakken risicofactoren door middel van een optimale behandeling en levensstijlveranderingen

133 p
Samenvatting

Dit artikel biedt een overzicht van de risicofactoren, met name de modificeerbare factoren, die door
middel van een correcte therapie en een gezonde levensstijl aangepakt kunnen worden voor een
adequate preventie en behandeling van voorkamerfibrillatie (VKF).
VKF is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis. De prevalentie en de incidentie ervan
zullen blijven stijgen door het frequenter voorkomen van de risicofactoren die de hartritmestoornis in
de hand werken. De belangrijkste zijn onder te verdelen in modificeerbare en niet-modificeerbare.
De
niet-modificeerbare factoren bestaan uit de leeftijd, het mannelijke geslacht en verscheidene genetische
factoren. Een groot aantal modificeerbare factoren dragen vooral bij tot de globale stijging van
VKF. Hieronder worden onder andere factoren verstaan die gerelateerd zijn aan de levensstijl, zoals
roken, alcoholconsumptie, een gebrek aan fysieke activiteit, obesitas en diabetes mellitus (DM).
Bovendien kunnen cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie, hartfalen, kleplijden en coronair
lijden een impact hebben op het voorkomen en de progressie van VKF. Tot slot kunnen ook hormonale
veranderingen (zoals hyperthyreoïdie) en respiratoire risicofactoren (zoals chronisch obstructief
longlijden (COPD) en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)) VKF uitlokken.
In een steeds ouder wordende populatie is het daarom van cruciaal belang om meer te investeren
in het bewaken van een optimale levensstijl om zo de morbiditeit en de mortaliteit die gepaard
gaan met VKF te reduceren.

Auteur
M. Bertels , F. Van Belleghem , N. Gerets , L. Desteghe , H. Heidbuchel , P. Dendale
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76