Vroegtijdige zorgplanning bij ouderen

920 p
Samenvatting

Door de toenemende vergrijzing van de bevolking staat vroegtijdige zorgplanning hoog op de
agenda. De Belgische wetgeving, de medische toestand van de patiënt en de vertrouwensrelatie
tussen de patiënt en de arts zijn belangrijke uitgangspunten voor vroegtijdige zorgplanning. Om
vroegtijdige zorg echt te kunnen afstemmen op datgene wat de patiënt belangrijk vindt, is een open
dialoog tussen de patiënt en alle relevante betrokkenen essentieel. Ook bij wilsonbekwaamheid blijft
actief beluisteren van de patiënt een must.

Auteur
M. Bollaert , L. Van Humbeeck , N. Van Den Noortgate , K. Versluys , R. Piers
Vakgebied
GERIATRIE
Jaargang 2018, Volume 74