Vroegtijdige zorgplanning in het ziekenhuis: aanbevelingen gebaseerd op interviews met hulpverleners

925 p
Samenvatting

Vroegtijdige zorgplanning (VZP) wordt gedefinieerd als een proces dat palliatieve patiënten helpt om persoonlijke waarden en doelen over zorg en behandeling te identificeren. In België is VZP niet goed geïmplementeerd in de ziekenhuissetting. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen, gebaseerd op een studie die probeert zicht te krijgen op wat ziekenhuishulpverleners belemmert om VZP-gesprekken te voeren. De „Grounded Theory”-methode werd gebruikt bij het verzamelen en analyseren van 24 interviews bij hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen en sociaal werkers) in UZ Leuven. De interviewcollectie en de analyse verliepen consecutief volgens de QUAGOL- methode, wat de onderzoeksgroep toeliet om tot een gesatureerde theorie te komen. Hulpverleners geven aan overtuigingen te hebben over goede zorg die kunnen botsen met overtuigingen van teamleden, patiënten en families. Deze spanningsvelden zijn belemmerend in VZP-gespreksvoering. Zo ontstaat er bijvoorbeeld spanning in een team tussen voorstanders van spreken over sterven en tegenstanders. VZP blijkt sterk afhankelijk van de overtuigingen van de betrokken hulpverleners en van de afdelingscultuur waar de patiënt terecht komt, waardoor niet alle patiënten de VZP-gesprekken krijgen die ze wensen. Om dit tegen te gaan, zou de patiënt eigenaar gemaakt kunnen worden van het proces en zou VZP geïntegreerd kunnen worden in een zorgtraject dat zorgsettings overstijgt

Auteur
B. Vanderhaeghen , I. Bossuyt , P. Rober , J. Menten
Vakgebied
PALLIATIEVE ZORG
Jaargang 2018, Volume 74