Wanneer de navelstreng afklemmen bij preterme neonaten: een systematisch literatuuronderzoek

860 p
Samenvatting

In het kader van de masterproef geneeskunde werd er een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vroeg versus laat afnavelen of melken van de navelstreng bij preterme neonaten werd onderzocht. De internationale richtlijnen raden aan om de navelstreng bij preterme neonaten af te navelen na minstens 30 seconden. Bezwaren zoals interferentie met het toedienen van de eerste zorgen, een daling van de lichaamstemperatuur tijdens het wachten, neonatale polycythemie met hyperviscositeit, een mogelijk risico op hyperbilirubinemie en vragen rond de praktische haalbaarheid leiden ertoe dat deze richtlijnen niet altijd toegepast worden. De aanwezigheid van deze nadelen van laat afnavelen kon niet aangetoond worden in wetenschappelijke onderzoeken. Uit meta-analyses blijkt dat laat afnavelen veilig is voor de preterme neonaat en voordelen biedt, zoals een hogere gemiddelde bloeddruk, een hogere aanvankelijke hematocrietwaarde, minder nood aan bloedtransfusies, minder necrotiserende enterocolitis (NEC) en een reductie van de kans op intraventriculaire bloedingen met 50%. Er moet nog verder onderzoek uitgevoerd worden naar de veiligheid en de uitvoerbaarheid van laat afnavelen bij preterme neonaten die reanimatie nodig hebben. Bij het merendeel van de onderzoeken wordt deze groep immers niet geïncludeerd. Indien de eerste zorgen niet aan bed kunnen worden toegediend, is het melken van de navelstreng een snellere optie. De effecten van het melken van de navelstreng moeten echter verder onderzocht worden.

Auteur
E. Deolet , K. Roelens , G. Page
Vakgebied
GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE
Jaargang 2018, Volume 74