Waterstofsulfide, een signaalmolecule met de geur van rotte eieren

99 p
Samenvatting

Waterstofsulfide (H2S) is gekend als een toxisch en milieuonvriendelijk gas, met de kenmerkende
onaangename geur van rotte eieren. De laatste jaren is meer en meer duidelijk geworden dat het
ook endogeen wordt gesynthetiseerd en betrokken is bij de regulatie van vasorelaxatie, neuromodulatie,
angiogenese, inflammatie, oxidatieve stress en apoptose. Aan H2S wordt een beschermend
effect toegeschreven bij cardiovasculaire, neurologische en tal van andere aandoeningen. Tevens
interageert het met andere endogene gasotransmitters, zoals stikstofmonoxide (NO).
In dit artikel worden de chemische eigenschappen, de werking, de fysiologische functies en het
therapeutische potentieel van H2S beschreven.

Auteur
N. Somers , J. Van De Voorde
Vakgebied
FYSIOLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76