Eerste hulp voor iedereen: eerstehulprichtlijn voor leken

15 p
Samenvatting

Het nemen van onmiddellijke acties en het toepassen van geschikte eerstehulptechnieken kan het aantal sterfgevallen en de impact van rampen en alledaagse noodgevallen aanzienlijk verminderen. Rode Kruis-Vlaanderen voorziet daarom eerstehulpopleidingen die gebaseerd zijn op een evidence-based eerstehulprichtlijn. Deze richtlijn is gericht naar de algemene bevolking, meer bepaald naar personen zonder (para)medische achtergrond (leken). Het toepassen van eerste hulp kan enerzijds voorkomen dat men te snel hulp zoekt in de eerstelijns­gezondheidszorg, en kan anderzijds de periode tot het verkrijgen van professionele hulp overbruggen. Daarnaast is de richtlijn ook relevant voor eerstelijnshulpverleners zelf, zowel bij de behandeling van verwondingen/aandoeningen als voor het verlenen van advies over het toekomstig zelf behandelen van het probleem. De richtlijn werd ontwikkeld volgens de AGREE II-checklist voor richtlijnontwikkeling en bevat de volgende onderwerpen: reanimeren en defibrilleren, bloedingen, huidwonden, brandwonden, hoofd en hals, borst, buik en rug, ledematen, steken en beten, vergiftiging, specifieke letsels en aandoeningen (diabetes, reisaandoeningen, elektriciteits­ongevallen, ongevallen in het water), allergieën, infectieziektes, en zwangerschap en bevalling. Er werden 533 studies en systematische reviews geïdentificeerd ter onderbouwing van de aanbevelingen. De GRADE-methode werd gebruikt voor het bepalen van het niveau van bewijskracht en de sterkte van de aanbevelingen. De richtlijn werd in juni 2017 gevalideerd door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM).De eerstehulprichtlijn resulteerde in een eerstehulphandboek dat wordt gebruikt door 762 vrijwillige eerstehulplesgevers die eerstehulpopleidingen aanbieden aan het brede publiek, met een bereik van meer dan 25.000 personen per jaar. Het volledige richtlijndocument kan online geraadpleegd worden.

Auteur
DE BUCK E , BORRA V , VAN REMOORTEL H , LAERMANS J , VANDE VEEGAETE A , VANDEKERCKHOVE P
Jaargang 2018, Volume 74