Fecaal calprotectine in de behandeling van inflammatoir darmlijden: "weet wat je meet"

93 p
Samenvatting

Fecaal calprotectine (f-Cp) kan gebruikt worden om een opvlamming te identificeren van een patiënt met een behandelde inflammatoire darmziekte (IBD). Vanwege de grote tussenmethodevariabiliteit voor f-Cp verdient het aanbeveling om per methode een afzonderlijke klinische beslisgrens vast te stellen. Als alternatief voor één vastgestelde beslisgrens per methode kunnen in de toekomst mogelijk meerdere, opeenvolgende f-Cp-waarden bijdragen tot het vaststellen van een opvlamming. Het definiëren van één generieke beslisgrens voor f-Cp, hetzij op basis van één meting, hetzij op basis van meerdere metingen, kan pas gerealiseerd worden als fabrikanten hun methodes harmoniseren zodat ze onderling vergelijkbaar worden. Alleen dan kunnen er (inter)nationaal toegepaste beslisgrenzen geformuleerd worden.

Auteur
J.S. Heerink , T.C. Saat , L.H.C. Nissen , T.E.H. Romkens , R.M.J. Hoedemakers
Vakgebied
GASTRO-ENTEROLOGIE
Jaargang 2020, Volume 76