Help! Eerste hulp voor hulpverleners: eerstehulprichtlijn voor hulpverleners

233 p
Samenvatting

Om de Vlaamse bevolking zelfredzaam te maken in eerste hulp, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen gratis eerstehulpopleidingen, waarvan de inhoud gebaseerd is op een wetenschappelijk onderbouwde eerstehulprichtlijn. Sinds 2016 heeft de organisatie echter ook een evidence-based richtlijn ontwikkeld voor hulpverleners die in een prehospitale context aan de slag willen met eerste hulp. Deze richtlijn voor hulpverleners werd ontwikkeld volgens de principes van de AGREE II-checklist voor richtlijnontwikkeling. De volgende onderwerpen komen aan bod: professioneel hulp verlenen, het ABCDE van de eerstehulpverlening, vervoer van een slachtoffer, en reanimeren en defibrilleren. Deze richtlijn is tot stand gekomen door een samenspel van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs (188 studies en systematische reviews), praktijkervaring van experten in het veld, en de voorkeuren van de doelgroep. Het niveau van bewijskracht en de sterkte van de aanbevelingen werden bepaald aan de hand van de GRADE-methode. De richtlijn werd in juni 2017 gevalideerd door het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine.Deze eerstehulprichtlijn gaf gestalte aan de eerste versie van het handboek Help! Eerste hulp voor hulpverleners. Het handboek wordt gebruikt tijdens de basisopleiding van de 6.350 vrijwillige hulpverleners van Rode Kruis-Vlaanderen, die onder andere eerste hulp verlenen op preventieve hulpacties tijdens publieke evenementen en massabijeenkomsten. Ook de sector van ambulancezorg behoort tot de huidige afzetmarkt.

Auteur
LAERMANS J , BORRA V , VAN REMOORTEL H , VANDE VEEGAETE A , DE BUCK E , VANDEKERCKHOVE P
Jaargang 2018, Volume 74