Herhaalde syncopes verklaard door het „subclavian steal”- syndroom

1 042 p
Samenvatting

Het „subclavian steal”-syndroom verdient een plaats in de differentiaaldiagnose van recidiverende
syncopes. Het refereert naar een fenomeen van stroomomkering in de a. vertebralis. Aan de basis
ligt doorgaans ipsilaterale, hemodynamisch significante stenose van de proximale a. subclavia, waardoor het bevloeiingsgebied van deze laatste als het ware bloed steelt vanuit het vertebrobasilaire
gebied. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan van vertebrobasilaire insufficiëntie (bv. duizeligheid,
wegraking en visusstoornissen), alsook symptomen van arteriële insufficiëntie ter hoogte van de
ipsilaterale arm (bv. vermoeidheid, claudicatio en spierkrampen). De prevalentie van het „subclavian
steal”-fenomeen wordt geschat tussen 0,6% en 6,4%. Veelal betreft het een toevallige vondst zonder klinische gevolgen. De behandeling bestaat uit het aanpakken van het risico op verdere progressie of een chirurgische interventie bij aanhoudende klachten. In dit artikel wordt aan de hand
van een casus het diagnostische proces omtrent het „subclavian steal”-fenomeen besproken met
daaropvolgend een samenvatting van de huidige literatuur hieromtrent.

Auteur
M. Nemegeer , S. Dhondt , I. Elegeert
Vakgebied
CARDIOLOGIE
Jaargang 2019, Volume 75